Вы собираетесь поставить в очередь на оцифровку издание:
Автор:  Заглавие: Konstytucja (ustawa zasadnicza) Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich: Z uwzględnieniem zmian i uzupełnień uchwalonych przez IV sesje Rady Najwyższej Z.S.R.R. czwartej kadencji

Для выполнения этого действия необходимо авторизоваться

Авторизация
 
 
 

Очередь изданий на оцифровку